Dejlig personlig, og alligevel professionel behandling. I enhver henseende kan jeg anbefale virksomheden som værende både diskret, personlig og professionel. Diverse forslag til løsning af de enkelte problemer der knytter sig til et dødsfald og den efterfølgende bisættelse har vi fået løst på allerbedste måde. Kan sagtens give virksomheden min anbefaling.

Gitte Jensen

Hvad sker der i Skifteretten?

Når en person dør, bliver skifterettet automatisk inddraget.

Det er dem, som har ansvaret for at tage stilling til, og vurdere, hvordan afdødes bo og aktiver skal fordeles – eller “skiftes”. Arvingerne til afdøde vil blive kontaktet af Skifteretten inden for 1-2 uger efter dødsfaldet.

Kontaktpersonen vil sammen med henvendelsen fra Skifteretten modtage en vejledning om, hvordan blanketterne skal udfyldes. Til mødet i Skifteretten skal alle oplysninger om arveforhold, økonomiske forhold og testamente medbringes.

Arvingerne må ikke råde over, eller tage ejerskab over, afdødes ejendele herunder kontanter samt afdødes konti. Afdødes bolig må ligeledes ikke ryddes for eksempelvis møbler. Med mindre der er givet tilladelse hertil af Skifteretten, og alle arvinger er enige herom.

Indkaldelsen til møde med Skifteretten kan ske enten via brev, eller digitalt via E-boks.

I Skifteretten

Alle arvinger, som er i kontakt med Skifteretten, har pligt til at give oplysningerne, som Skifteretten efterspørger – bl.a. familieforhold. Du vil have mulighed for at få hjælp til at udfylde blanketter og valg af skifteform, hvis alle nødvendige papirer hertil er medbragt.

Ofte kræver det ikke mere end dette ene møde med Skifteretten. Man vil ofte gå derfra med et bevis for, at du råder over, og har ejerskab over, afdødes aktiver – en skifteattest.

Sagen kan blive udsat, hvis ikke der kan findes en afgørelse på første møde. Du vil blive indkaldt til et nyt møde, såfremt dette er tilfældet.

Efter Skifteretten

Det er dig som arving, der afgør, hvad der skal ske med arven. Herunder afdødes formue, øvrige ejendele og ikke mindst afdødes gæld.

Alt efter formue og ejendele kan det foregå relativt simpelt. Det findes, der dog ingen garantier for. Særligt kan det være kompliceret, hvis det er et større dødsbo, som du råder over. Skifteretten står til rådighed med hjælp og vejledning.

Det er ikke altid nok, hvis det er et større dødsbo. Her vil det ofte være en god idé at søge rådgivning fra en advokat eller revisor.

Efter du har fået råderet over dødsboet, skal der betales retsafgift. Udover retsafgiften skal der muligvis også betales boafgift. Det kommer an på, hvordan og hvem der skal arve de forskellige ejendele.

I mange tilfælde vil “mødet” med Skifteretten blive afholdt telefonisk.

Hvis dette er tilfældet, vil du modtage skifteattesten i et brev med posten.

KONTAKT AFDELINGEN

BEDER & MALLING

Beder-Malling Begravelsesforretning Præstelodden 22 8330 Beder