Hvad skal du gøre?

Ved dødsfald i eget hjem

Er der sket dødsfald i eget hjem, skal man ringe til Falck eller 112 og derefter kontakte Bedemand Riising.

Man vil herefter i samråd med fagfolk kunne rådføre sig om, hvorvidt afdøde skal overføres til sygehuskapel eller forblive i hjemmet.

Ved dødsfald på sygehus, lokalcenter eller hospice

Personalet på landets sygehuse og lokalcentre ringer altid til de pårørende i forbindelse med dødsfald.

Ofte er man som pårørende tæt på afdøde i den sidste stund.

Har man som pårørende valgt, at afdøde skal forblive i hjemmet, efter at døden er indtruffet, er det vigtigt, at afdødes egen læge informeres. I forbindelse med dødsfald på Hospice Djursland og Hospice Søholm er det stedets læge, som udfærdiger dødsattesten.

Hos Bedemand Riising vil vi gerne mødes i hjemmet for en samtale om det videre forløb.

Mødet kan også foregå på vores kontor efter dit ønske.